Czy podoba Ci się ta strona?
Tak
Nie
Srednia

LICYTACJE

AKTUALNE

 

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 85/01

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 02.12.2021

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Bolestraszycach, 37-710 Żurawica. Działki rolne niezabudowane: nr 75/1, nr 76/1, nr 82/1, nr 459/2, nr 1176/3, nr 1185/83, nr 1219/3, nr 1228/4, łączna pow. 2.4779 ha.

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 161/00

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 02.12.2021

Druga licytacja udziału w 1/4 niewydzielonej części nieruchomości - lokal mieszkalny o powierzchni 121,34 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Ignacego Prądzyńskiego 6/1,

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 1/03

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 08.12.2021

Pierwsza licytacja udziału w 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej - lokal mieszkalny o pow. 55,1000 m2. położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Joachima Lelewela 13/18

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 122/00

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 09.12.2021

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 72 o pow. 0,2523 ha zabudowana położonej Stubienko, 37-723 Stubno

5. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1067/16

15-12-2021r. o godz. 10:00

Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 49,90 m2 do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,50m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Sikorskiego 11"B"/19,

6. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 675/17

22-12-2021r. o godz. 08:30

Pierwsza licytacja nieruchomości działka nr 906, obr 205 o pow. 0,0224ha zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Generała Stanisława Maczka 22

7. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 124/10

22-12-2021r. o godz. 09:00

Druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 90,2900 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Jana III Sobieskiego 39/2