Czy podoba Ci się ta strona?
Tak
Nie
Srednia

LICYTACJE

ARCHIWUM

 

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 307/18

07-02-2020r. o godz. 10:30

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/3 o pow. 2,1934ha niezabudowana - grunty rolne położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 915/18

24-01-2020r. o godz. 09:00 i 9:30

Pierwsza licytacja udziału w 1/8 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 66/8 o pow. 0,49ha położonej: 37-734 Kniażyce, oraz udziału w 1/4 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 64/5 o pow. 0,17ha. nr 64/9 o pow. 0,80ha łączna pow. 0,97ha położonej: 37-734 Kniażyce,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 21/01

29-01-2020r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja udziału w 1/5 niewydzielonej części nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działki: nr 2168/8, nr 2168/10 łączna pow. 2,1024ha położonej: 37-750 Dubiecko, Nienadowa,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 43/04 - LICYTACJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

01-06-2021r. o godz. 10:30

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535 obręb Średnia o pow. 0,19 ha, położona: 37-755 Krzywcza N. Sanem, Średnia 21.

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1804/08

08-01-2020r. o godz. 11:00

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana działka nr 370 w obrębie nr 215 o pow. 0,4331ha. oznaczona jako łąki trwałe położona: 37-700 Przemyśl, przy ul. Lwowskiej,

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 2089/15

10-12-2019r. o godz. 10:00

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Rogozińskiego 3/26,

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 229/18

20-09-2019r. o godz. 12:15

Lokal mieszkalny o pow. 65,1600m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wielkości 6516/439025 części nieruchomości wspólnej objęta KW nr PR1P/00051067/9, lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, wnęki, łazienki i ubikacji

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 615/17

20-12-2019r. o godz. 11:00

Druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Opalińskiego 23/11. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: cztery pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC, pow. użytkowa 61.90 m2, do lokalu przynależy piwnica nr 11 o pow. 2,85 m2. Łączna pow. wynosi 64,75 m2.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 124/10

10-11-2021r. o godz. 09:30

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 90,2900 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Jana III Sobieskiego 39/2, do lokalu przynależy piwnica, położony jest na pierwszym piętrze, składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1354/17

12-10-2021 r. o godz. 10:00 i 10:15

godz. 10:00 udział w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka 115/2, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00066208/8 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku nr 115 w 180/1000 części objętej KW Nr PR1P/00066206/4 oraz godz. 10:15 udział w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka 115/2, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00066208/8 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku nr 115 w 180/1000 części objętej KW Nr PR1P/00066206/4

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 222/19

19-10-2020 r. o godz. 10:30 i 10:45

godz. 10:30 działka nr 781/1 o pow. 0,2900 ha grunty rolne oraz godz. 10:45 działka nr 781/2 o pow. 0,1800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Nieruchomości położone są w miejscowości: 37-723 Stubno

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 525/18

16-11-2021r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomość gruntowa leśna oznaczona jako działki nr 603/3, nr 604/2, obręb Przedmieście Dubieckie o łącznej pow. 0,4200 ha położona: 37-750 Dubiecko, Przedmieście Dubieckie,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 5499/16

02-10-2020 r. o godz. 9:00, 9:30, 10:00 i 10:30

Nieruchomości położone są: 37-740 Bircza, Leszczawa Dolna 107, ogólna powierzchnia 4,5281ha, grunty rolne niezabudowane, działka zabudowane budynkiem produkcyjnym oraz działka zabudowana budynkiem mieszkalnym - pensjonat.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 5499/16

17-09-2021r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 257/117 o pow. 0,2744 ha, grunty rolne, niezabudowane położonej: 37-740 Bircza, Leszczawa Dolna,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 675/17

22-12-2021r. o godz. 08:30

Pierwsza licytacja nieruchomości działka nr 906, obr 205 o pow. 0,0224ha zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Generała Stanisława Maczka 22

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 75/18

27-11-2020r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 30,6500 m2, położony: 37-700 Przemyśl, ul. Rakoczego 11/7,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 94/05

14-07-2020r. o godz. 14:00

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym pow. użytkowa 120,72m2.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - GKM 3/20

26-03-2021r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 890, nr 893, nr 897, nr 902, nr 978, nr 910, nr 912, nr 876, nr 881, nr 885, nr 886, nr 898, nr 899, nr 900, nr 901, nr 903, nr 904, nr 905, nr 906, nr 907, nr 908, nr 909, nr 914, nr 923, nr 924, nr 925, nr 926, nr 967, nr 970, nr 985, nr 989, nr 990, obręb nr 208 o łącznej pow. 2,3167 ha położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Wozowa

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 13156/14

18-03-2021r. o godz. 11:00

Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o pow 35,m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Kosynierów 1/9,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 137/15

05-05-2021r. o godz. 09:30

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202/1 o pow. 0,0900ha (pastwiska trwałe) położonej: 37-734 Fredropol. Działka nie jest ogrodzona. Na działce znajduje się kanalizacja sanitarna, kabel energetyczny, oraz linia napowietrzna NN.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 2089/15

31-03-2021r. o godz. 08:30

Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 62,3000 m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Stefana Rogozińskiego 3/26

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 625/15

22-09-2020r. o godz. 12:30

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 565, o pow. 0,8200ha grunty rolne położonej: 37-713 Kosienice

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 128/03

14-01-2021r. o godz.13:45

Pierwsza licytacja udziału w 3/24 niewydzielonej części nieruchomości nr działki: 1387/11, 1387/19, 1387/28, 1387/30 obręb 0009 Żurawica o łącznej powierzchni 0,6300 ha.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 43/04

19-03-2021r. o godz. 09:00

Działka nr 535 o pow. 0,1900 ha obręb Średnia, położonej: 37-755 Krzywcza N. Sanem, Średnia 21.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 62/02

08-02-2021r. o godz. 10:30

Pierwsza licytacja nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 262/15 obręb Żurawica o pow. 0,1300 ha, położona: 37-710 Żurawica, zabudowana halą warsztatową typu "FERMSTAL" o pow. użytkowej 331,36 m2 oraz budynkiem kotłowni dobudowanym do hali warsztatowej o pow. użytkowej 21,50 m2 Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, oświetlenia i siły oraz przyłącz wodociągowy. Na działce brak kanalizacji.Dojazd do działki utrudniony, przez sąsiednie działki, na zasadzie służebności gruntowej drogowej.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 8/16

11-08-2021r. o godz. 08:30

Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 540/4 o pow. 0,0700 ha. położonej: 37-710 Żurawica, Maćkowice

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1399/17

16-01-2019r. o godz. 12:35 13:00 13:20

Pierwsza licytacja nieruchomości

godz. 12:35 działki nr 804, 806, 769, 350, 803, 1791, 684, 685, 686, 668, 669, 805, 522, 802, 939, 516, 523, 549 łączna pow. 3,49ha grunty rolne

godz. 13:00 działka nr 781/1 o pow. 0,2900ha grunty rolne

godz. 13:20 działka nr 781/2 o pow. 0,1800ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 229/18

24-01-2019r. o godz. 10:00

działka nr 81 o pow. 0,1200ha. działka nr 79 o pow. 0,5200ha, wraz z prawem własności budynków i budowli

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 441/19

17-01-2020r. o godz. 12:00

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o pow. 47,90m2 lokal składa się z przedpokoju, kuchni, trzech pokoi i łazienki z toaletą oraz przynaleznej piwnicy o powierzchni użytkowej 2,97 m2

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 608/17

30-04-2019r. o godz. 12:00

Lokal mieszkalny o pow. 41,1700 m2 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 11/20

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 13978/13

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 19-08-2022r.

37-700 Przemyśl, ul. Zygmunta Zielińskiego 12, pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków o nr działki 389/2 o pow. 0,4194ha. obręb 214 KW PR1P/00051207/3

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 229/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 21.04.2022

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 454, nr 456 o łącznej. pow. 0,1403 ha, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Armii Krajowej, obręb 201 dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00045269/0 zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy o pow. zabudowy 299,00 m2. Dojazd do nieruchomości z ulicy miejskiej Armii Krajowej o nawierzchni asfaltowej.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 307/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 10-03-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 80/9 o pow. 0,5457ha położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 337/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 14-07-2022r.

Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do udziału w 3/8 niewydzielonej części lokalu o pow. 72,4m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. 22 Stycznia 11/38

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 365/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 24-02-2022

Pierwsza licytacja udziału w 1/6 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 1932 o pow. 0,0470 ha, obręb 202 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Pułaskiego 20

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 620/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 26-10-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki: nr 1594/1 o pow. 0,71 ha. nr 1602/26 o pow. 0,10 ha. nr 1602/29 o pow. 0,10 ha. nr 1612/7 o pow. 0,14 ha. nr 1613/2 o pow. 0,67 ha. nr 1430/9 o pow. 0,27 ha. nr 1602/30 o pow. 0,33 ha. nr 1623/5 o pow. 0,67 ha. nr 1594/6 o pow. 0,31 ha. nr 1603/5 o pow. 0,42ha. nr 1843/2 o pow. 0,0181 ha. położonej: 37-710 Żurawica,

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 644/17

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 31.03.2022

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 209 obręb 216 o pow. 0,3019 ha, położonej: 37-700 Przemyśl, Kruhel Wielki

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 908/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 23-11-2022 r.

Pierwsza licytacja udziału w 3/4 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 125/24

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 101/99

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 26.01.2022

Pierwsza licytacja udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 66 o pow. 0,2659 ha położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Cicha.

1. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 85/01

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 02.12.2021

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Bolestraszycach, 37-710 Żurawica. Działki rolne niezabudowane: nr 75/1, nr 76/1, nr 82/1, nr 459/2, nr 1176/3, nr 1185/83, nr 1219/3, nr 1228/4, łączna pow. 2.4779 ha.

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 327/18

22-01-2021r. o godz. 09:00

Druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 397/2, nr 5096 o łącznej pow. 0,2500 ha położonej: 37-712 Orzechowce, obręb Orzechowce,

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 94/05

14-10-2020r. o godz. 10:00

Udział w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej o nr działki 150/1 o pow. 2,8900 ha położonej: 37-750 Dubiecko, Piątkowa 32

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 229/18

22-07-2021r. o godz. 11:15

Druga licytacja nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 86,10 m2, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Władycze 4/1

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1922/15

13-11-2019r. o godz. 13:00

) dwa udziały po 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej nr. dz. 155/1, o pow. 3,50ha położona: 37-700 Przemyśl, Bełwin dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00015537/1 2) dwa udziały po 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej nr. działki 1/1, nr 1/2, o pow. 0,09ha. dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00048908/3 położona: 37-700 Przemyśl, Łętownia

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 228/18

28-02-2019r. o godz. 11:00

Druga licytacja udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 124/93 o pow. 0,0800ha zabudowanej wolnostojącym, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym i przyziemiem budynkiem o pow. użytk. 384,57m2, położonej: 37-700 Przemyśl, Prałkowce,

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 6739/13

14-12-2017r. o godz. 09:00

Nieruchomość zabudowana jest parterowym niepodpiwniczonym budynkiem produkcyjnym z zapleczem biurowo-socjalnym, o powierzchni użytkowej 1 053,16m2oraz dobudówką mieszczącą kotłownię o powierzchni użytkowej 85,86 m2. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej. Zasilanie w energię elektryczną poprzez zmodernizowane przyłącze energetyczne, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna i deszczowa miejska, sieć gazową i sieć telefoniczną.

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 8829/13

01-03-2019r. o godz. 13:00

Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 27/6

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KM 13378/13

05-09-2018r. o godz. 12:30

Nieruchomość lokalowa przy ul. Księdza Ignacego Skorupki 9/26, 37-700 Przemyśl, składa się z trzech pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia po dawnej kotłowni gazowej, pomieszczenia hydroforni oraz pomieszczenia węzła cieplnego o powierzchni użytkowej 77,09 m2, lokale położone są na kondygnacji piwnic i przyziemia wielorodzinnego budynku mieszkalnego

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KM 5499/16

29-01-2019r. o godz. 10:00, 10:15, 10:30

II Licytacja gruntów rolnych i nieruchomości położonych w 37-740 Bircza, Leszczawa Dolna 107

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 2280/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 04-01-2023r.

Druga licytacja udziału w 4/6 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 161 o pow. 0,0301 ha zabudowanej położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Ignacego Daszyńskiego 12

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 307/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 12-08-2022r.

Druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 75/1 o pow. 3,678ha, nr 75/2 o pow. 1,4182ha łączna pow. 5,0962ha położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00063916/3

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 122/00

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 20.01.2022

Druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 72 o pow. 0,2523 ha zabudowana położonej Stubienko, 37-723 Stubno

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 18769/14

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 06.10.2022

Druga licytacja nieruchomości stanowiąca prawo własności działki nr 127/2 o pow. 0,04ha oraz działki nr 28/45 o pow. 0,02ha, położonej przy ul. Ojca Świętego Jana Pawła II nr 148, w miejscowości Żurawica

1. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 36/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 15.06.2022

Druga licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3/33, nr 3/44, nr 3/45 o łącznej pow. 1,7500 ha, położonej: 37-710 Żurawica, ul. Bankowa 2

1. II LICYTACJA RUCHOMOŚCI KM 368/18 -

08-08-2018 o godz. 14:00

Wyciąg dekarski spalinowy ALBERT BOCKER oraz Zaginarka ZGR 3000/145 PROD-MASZ

2 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1343/17

24-07-2019r. o godz. 10:30

Lokal mieszkalny położony 37-700 Przemyśl, ul. Kołłątaja 9/1, o pow. użytkowej 50,45m2

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1067/16

02-10-2019r. o godz. 12:00

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 49,90 m2 do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,50m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Sikorskiego 11"B"/19, lokal składa się z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi i łazienki z toaletą, brak księgi wieczystej

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 10/03

05-02-2020r. o godz. 13:30, 13:45 i 14:00

1) godz. 13:30 działka: nr 316 o pow. 0,9200ha 2) godz. 13:45 działka nr 258 o pow. 0,7900ha 3) godz. 14:00 działka nr 589 o pow. 0,4900ha

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 89/98

10-06-2021r. o godz. 13:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 48,60m2 (pow. użytk. lokalu 44,00m2, przynależna piwnica o pow. 4,60 m2). położonego: 37-700 Przemyśl, Ostrów 750/29

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - GKM 21/20

26-11-2021r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej jako działka nr 836 o pow. 0,3200 ha położonej: 37-723 Stubno

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 229/18

21-07-2020r. o godz. 10:00

Lokal użytkowy o pow. 86,10 m2, położony: 37-700 Przemyśl, ul. Władycze 4/1

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 7624/13

19-01-2021r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków o nr działki 389/2 o pow. 0,4194 ha. obręb 214, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Zielińskiego 12.

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 128/03

20-09-2021r. o godz. 11:00, 11:10, 11:20 i 11:30

Druga licytacja udziału w 3/24 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej: 37-710 Żurawica, brak księgi wieczystej.

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - GKM 3/20

26-03-2021r. o godz. 11:00

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 930 obręb 208 o pow. 0,0250 ha położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Wozowa

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1196/18

14-05-2021r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,19 m2. położonego: 37-700 Przemyśl, Plac Legionów 7/9, wraz z udziałem w 69/1000 części nieruchomości wspólnej o nr KW PR1P/00064554/4 lokal składa się z następujących pomieszczeń: dwa pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z w.c. do lokalu przynależy piwnica nr 9 o powierzchni 9,52 m2. Łączna pow. użytkowa lokalu wynosi 57,71 m2. Lokal zlokalizowany jest na trzecim piętrze.

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 16918/15

15-04-2021r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 50,4500 m2 położonego: 37-732 Medyka 482/2

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 234/18

13-11-2020r. o godz. 13:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokal użytkowy o pow. 25,30 m2, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Władycze 4/2,

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 525/18

09-02-2021r. o godz. 08:30

Pierwsza licytacja nieruchomość gruntowa leśna oznaczona jako działki nr 603/3, nr 604/2, obręb Przedmieście Dubieckie o łącznej pow. 0,4200 ha położona: 37-750 Dubiecko, Przedmieście Dubieckie,

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 923/18

04-12-2020r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako: działka nr 2675/2 o pow. 0,2745 ha, nr 2675/3 o pow.0,0074 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 187,70 m2. i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 30,00 m2 łączna pow. 0,2819ha

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1343/17

27-03-2019r. o godz. 10:30

Lokal mieszkalny położony 37-700 Przemyśl, ul. Kołłątaja 9/1, o pow. użytkowej 50,45m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, wc oraz przynależnej piwnicy o pow. 10,12m2 i strychu o pow. 10,02m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 70,5900 M2

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 199/17

25-06-2019r. o godz. 09:00

Lokal mieszkalny położony w Przemyślu przy ul. 3 - go Maja 38B/46

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 5119/16

07-05-2018 r. o godz. 09:00

Lokal mieszkalny 37-700 Przemyśl ul. 22 Stycznia 17/51

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KM 657/12

03-10-2018r. o godz. 09:30

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 913/5 o pow. 0,05ha. obr. nr 04 Medyka zabudowana murowanym parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 53,22m2 (segment dwurodzinnego budynku mieszkalnego)

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 307/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 10-03-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 80/3 o pow. 2,1934 ha położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka,

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 337/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 14-07-2022r.

Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do udziału w 3/8 niewydzielonej części lokalu o pow. 72,4m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. 22 Stycznia 11/38

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 421/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 04-01-2023r.

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 910 o pow. 0,0382 ha, obręb nr 202 położona: 37-700 Przemyśl, ul. Dwernickiego 8, Oś. Kazanów,

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 521/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 25-02-2022

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 278, obręb 202 o pow. 0,1814 ha położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Jana III Sobieskiego

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 620/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 26-10-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28/17 o pow. 0,03 ha zabudowana parterowym, murowanym pawilonem handlowym. Pawilon handlowy o pow. zabudowy 47 m2 i pow. użytkowej 41 m2 z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i klimatyzację. położonej: 37-710 Żurawica

2. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 161/00

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 02.12.2021

Druga licytacja udziału w 1/4 niewydzielonej części nieruchomości - lokal mieszkalny o powierzchni 121,34 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Ignacego Prądzyńskiego 6/1,

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 124/10

22-12-2021r. o godz. 09:00

Druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 90,2900 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Jana III Sobieskiego 39/2

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 327/18

22-01-2021r. o godz. 09:30

Druga licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 425/2, 425/3, 402/2 o łącznej pow. 0,5700ha położone: 37-712 Orzechowce,

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 644/17 -

18-09-2020r. o godz. 11:30

Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną (około 50m) od drogi głównej utwardzonej (asfalt) ul. Kruhel Wielki. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Przemyśl Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017r. działka położona jest w obszarze oznaczonym III.3.MN jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej wsi Kruhel Wielki i Kruhel Mały. Funkcja podstawowa: mieszkalna jednorodzinna”.

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 5499/16

15-01-2021r. o godz. 09:00

Druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 257/123 o pow. 0,2016 ha, położonej: 37-740 Bircza, Leszczawa Dolna 107

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 6/14

22-07-2021r. o godz. 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00

Druga licytacja nieruchomości położonej: 37-734 Fredropol, Nowe Sady 25,

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1534/16

18-02-2020r. o godz. 10:30

Druga licytacja nieruchomości o nr działki 74/3 o pow. 0,0612ha zabudowanej budynkiem gospodarczym - wiatą drewnianą o pow. zabudowy 39,00m2 położona: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 644/17

22-11-2018r. o godz. 13:45

Druga licytacja działki nr 209, o pow. 0,3019ha oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana położona: 37-700 Przemyśl, Kruhel Wielki, obr. 216

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 430/17

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 31.03.2022

Druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 270/5, obręb Bolestraszyce 0002, o pow. 0,0669 ha. położonej: 37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 521/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 27-04-2022r.

Druga licytacja nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 278, obręb 202 o pow. 0,1814 ha położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Jana III Sobieskiego

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 553/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 26-05-2022r.

Druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działki nr 18/2, nr 5009 o łącznej pow. 0,13ha położonej: 37-700 Przemyśl, Ujkowice 178a, obręb 0014 Ujkowice, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00027304/6

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 121/02

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 22-04-2022r.

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 910 o pow. 0,0382 ha, obręb nr 202 położona: 37-700 Przemyśl, ul. Dwernickiego 8, Oś. Kazanów,

2. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 343/17

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 06.10.2022

Lokal składa się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki i schowka o łącznej powierzchni użytkowej 113,6m2 oraz pomieszczeń przynależnych - trzech piwnic i strychu o łącznej powierzchni 108,3m2 (łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 221,9m2)

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 4129/10

15-06-2021r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Bielskiego 118

3. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 10/03

26-01-2021r. o godz. 11:30

Druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 258 o pow. 0,7900ha, grunty rolne położonej: 37-755 Krzywcza. Sanem, Ruszelczyce.

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 16918/15

20-09-2021r. o godz. 11:40

Druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 50,4500 m2 położonego: 37-732 Medyka 482/2

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 430/17

26-11-2021r. o godz. 10:30

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej jako działka nr 270/5 obręb Bolestraszyce 0002, o pow. 0,0669 ha.

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 570/18

30-07-2020r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 33,8800 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 15/42

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 137/15

21-04-2021r. o godz. 08:30

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202/1 o pow. 0,0900ha (pastwiska trwałe) położonej: 37-734 Fredropol, Działka nie jest ogrodzona. Na działce znajduje się kanalizacja sanitarna, kabel energetyczny, oraz linia napowietrzna NN.

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 806/18

26-03-2021r. o godz. 11:30

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczona jako działka nr 276/18 obręb Ostrów o pow. 0,08 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 93,30 m2 w tym pomieszczenie garażowe o pow. użytkowej 21,10 m2 położona: 37-700 Przemyśl, Ostrów 300a

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 229/18

27-03-2019r. o godz. 11:45

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 65,16m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 54a/43,

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 5068/16

24-07-2019 r. godz. 13:00 oraz 13:15

Pierwsza licytacja nieruchomości:
1)godz: 13:00 działka nr 781 o pow. 0,1559 ha
2)godz: 13:15 działka nr 629 o pow. 0,5000 ha

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 620/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 26-10-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości o nr działki 66/1 o pow. 0,20 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, murowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony w całości z poddaszem nieużytkowym o pow. zabudowy 148 m2 i pow. użytkowej 118,40 m2. Na program funkcjonalny składa się cztery pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój oraz spiżarka. Budynek gospodarczy piętrowy, niepodpiwniczony, murowany w stanie nieukończonym, surowym otwartym o pow. zabudowy 67 m2. położonej: 37-710 Żurawica

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KMP 1/03

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 08.12.2021

Pierwsza licytacja udziału w 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej - lokal mieszkalny o pow. 55,1000 m2. położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Joachima Lelewela 13/18

3. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 2227/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 25-02-2022

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako grunty orne niezabudowane: działka nr 573/14 o pow. 0,3200 ha, nr 1500/1 o pow. 0,6000 ha, nr 1500/2 o pow. 0,1100 ha, nr 1500/8 o pow. 0,5500 ha, nr 1570/1 o pow. 0,2400 ha, nr 1570/2 o pow. 0,1600 ha, nr 1570/7 o pow. 0,2100 ha, nr 1570/9 o pow. 0,5100 ha, nr 1575/4 o pow. 0,2400 ha, nr 1575/7 o pow. 0,2900 ha, nr 1614/13 o pow. 0,3000 ha, łączna pow. 3,5300 ha położonej: 37-710 Żurawica, obręb 0009 Żurawica

3. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 327/18

22-01-2021r. o godz. 10:00

Druga licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 396/2 o pow. 0,19ha. nr 395 o pow. 0,12ha, łączna pow. 0,31ha położonej: 37-712 Orzechowce, obręb Orzechowce,

3. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 229/18

14-05-2019r. o godz. 09:00

Druga licytacja prawa wieczystego użytkowania działki nr 79 o pow. 0,52ha oraz działki nr 81 o pow. 0,12ha (łączna pow. działek wynosi 0,64 ha), wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość oraz urządzenia stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej: 37-716 Orły, Trójczyce, obręb ewidencyjny nr 10, gmina Orły, powiat przemyski,

3. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 29/13

19-02-2020r. o godz. 13:30

Lokal składa się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki i schowka o powierzchni użytkowej 113,60 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – trzech piwnic i strychu o łącznej pow. 108,30 m2 (łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 221,90 m2)

3. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 1534/16

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 7.01.2022

Druga licytacja udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego, położonego 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka 115/2

3. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 318/19

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 07.10.2022

Druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 48,1500m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Adama Mickiewicza 20A/5

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1036/18

07-08-2020r. o godz. 10:30

Działka 752/19 o pow. 0,11ha obr 0002 Bolestraszyce niezabudowana

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 5709/16

27-10-2020 r. o godz. 13:00

Udziały w niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej położonej: 37-750 Dubiecko, Iskań

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 923/18

26-11-2021r. o godz. 12:00

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako: działka nr 2675/2 o pow. 0,2745 ha, nr 2675/3 o pow.0,0074 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 187,70 m2. i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 30,00 m2, łączna pow. 0,2819ha położonej: 37-724 Kalników 337

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 121/02

28-09-2021r. o godz. 11:30

pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 910 o pow. 0,0382 ha, obręb nr 202 położona: 37-700 Przemyśl, ul. Dwernickiego 8, Oś. Kazanów

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 307/18

20-11-2020r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 75/1 o pow. 3,6780ha nr 75/2 o pow. 1,4182 łączna pow. 5,0962ha położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka,

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 910/18

26-03-2021r. o godz. 12:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 75,5000 m2 położonego: 37-741 Krasiczyn, Prałkowce 264/4

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 7624/13

21-02-2020r. o godz. 13:45

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków o nr działki 389/2 o pow. 0,4194ha. obręb 214, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Zielińskiego 12

4. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 36/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 13:00 w dniu 07.10.2022

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki: - nr 665/3, nr 669/3, nr 1595/4, nr 1595/13, nr 1614/3, nr 1614/15, nr 1614/18, o łącznej pow. 2,8700 ha położonej: 37-710 Żurawica, obręb 0009 Żurawica,

4. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 327/18

22-01-2021r. o godz. 10:30

Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 424/1, 424/3, 433/4, o łącznej pow. 0,68ha położonej: 37-712 Orzechowce, obręb Orzechowce,

4. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 18252/14

15-05-2019r. o godz. 12:45

Druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako: działka nr 3/29 o pow. 1,13 ha, oraz działka nr 5003/4 o pow. 0,12 ha, o łącznej pow. 1,25 ha, położonej w miejscowości Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00054298/8

4. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 657/12

23-01-2019r. o godz. 12:30

Druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 913/5 o pow. 0,05ha. obr. nr 04 Medyka zabudowana murowanym parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 53,22m2 (segment dwurodzinnego budynku mieszkalnego) położonej: 37-732 Medyka 113/2

5. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KMP 161/00

28-09-2021r. o godz. 13:30

Pierwsza licytacja udziału w 1/4 niewydzielonej części nieruchomości - lokal mieszkalny o powierzchni 121,34 m2 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Ignacego Prądzyńskiego 6/1

5. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 199/17

09-04-2019r. o godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Przemyślu przy ul. 3 - go Maja 38B/46 składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z toaletą o powierzchni użytkowej 57,40 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5 m2

5. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 724/15

25-02-2020r. o godz. 13:30

Działka nr 205 o pow. 0,89 ha. rolna, niezabudowana, Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr – Ps IV o powierzchni 0,14 ha, Pastwiska trwałe Ps III o pow. 0,16 ha, Pastwiska trwałe Ps VI o pow. 0,03 ha, Grunty orne R IIIb o pow. 0,56 ha

5. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 3324/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 17-11-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 91,6100 m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Idzikowskiego 22/4

5. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 42/21

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 12.10.2022

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 1540/4, nr 1617/6, nr 1617/5, nr 1619/9 o łącznej pow. 0,9100 ha, położonej: 37-710 Żurawica, obręb nr 0009 Żurawica

5. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 553/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 04-03-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działki nr 18/2, nr 5009 o łącznej pow. 0,1300 ha położonej: 37-700 Przemyśl, Ujkowice 178a, obręb 0014 Ujkowice

5. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 1067/16

15-12-2021r. o godz. 10:00

Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 49,90 m2 do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,50m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Sikorskiego 11"B"/19,

5. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 327/18

22-01-2021r. o godz. 11:00

Druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 444/5 o pow. 0,15ha położonej: 37-712 Orzechowce, obręb Orzechowce,

6. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 307/18

28-02-2020r. o godz. 09:00

Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 80/9 o pow. 0,5457ha nieruchomość gruntowa rolna położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka,

6. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 525/18-

04-08-2020r. o godz. 13:00

Nieruchomość gruntowa leśna oznaczona jako działki nr 603/3, nr 604/2, obręb Przedmieście Dubieckie o łącznej pow. 0,4200 ha

6. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 234/18

22-01-2021r. o godz. 11:30

Druga licytacja nieruchomości - lokal użytkowy o pow. 25,30 m2, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Władycze 4/2

6. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 18769/14

10-04-2019r. o godz. 10:30

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej skłaadającej się z: działki nr 127/2 o pow. 0,0400 ha, oraz działki nr 28/45 o pow. 0,0200ha, łączna pow. 0,0600ha, działki są zabudowane wolnostojącym parterowym w części podpiwniczonym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 64,90m2 oraz parterowym murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 22,55 m2,

6. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 228/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 19-10-2022r.

Druga licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 124/93 o pow. 0,0800 ha zabudowanej wolnostojącym, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym i przyziemiem budynkiem o pow. użytk. 384,57m2 położonej: 37-700 Przemyśl, Prałkowce

6. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - KM 923/18

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 11:00 w dniu 04-03-2022r.

Druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako: działka nr 2675/2 o pow. 0,2745 ha, nr 2675/3 o pow.0,0074 ha, łączna pow. 0,2819 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 187,70 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 30,00 m2, położonej: 37-724 Kalników 337

7. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - KM 307/18

22-01-2021r. o godz. 12:00

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 75/1 o pow. 3,6780ha nr 75/2 o pow. 1,4182 łączna pow. 5,0962ha położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka

7. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - GKM 21/20

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 12:00 w dniu 04-03-2022r.

Druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej jako działka nr 836 o pow. 0,3200 ha, obręb Stubno położonej: 37-723 Stubno,

8. I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - GKM 42/21

Rozpoczęcie E-licytacji o godzinie 10:00 w dniu 20-10-2022r.

Pierwsza licytacja nieruchomość niezabudowana oznaczona jako: działka nr 66/5 i nr 66/7 o łącznej pow. 0,1089 ha, położona: 37-710 Żurawica, obręb 0009 Żurawica