Czy podoba Ci się ta strona?
Tak
Nie
Srednia

KONTAKTAPEL KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ W WALCE Z PANDEMIA COVID-19

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele osób straciło część swojego dochodu lub w ogóle nie może pracować, inne trafiły lub trafią wkrótce na kwarantannę, a ich sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Krajowa Rada Komornicza zachęca wszystkich dokonujących osobiście wpłat w kancelariach komorniczych lub na konto komornika, by w razie zmiany okoliczności kontaktowały się kancelariami celem ustalenia nowych zasad płatności. Komornicy w pełni rozumieją zaistniałą sytuację, dokładają wszelkich starań by na bieżąco analizować takie przypadki. Poinformowanie i rzetelne przedstawienie sytuacji może dać nam szanse na wsparcie i wspólne znalezienie rozwiązania Państwa problemów.
Bliższe informacje pod nr infolinii: (22) 299 87 77 lub bezpośrednio w kancelarii prowadzącej sprawę, której dane kontaktowe można wyszukać pod adresem https://www.komornik.pl/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
Wojciech Antoni Kowalik
Kancelaria Komornicza nr IV w Przemyślu
ul. Śnigurskiego 9
37-700 Przemyśl

Tel. do kancelarii: (16) 6757080, 6757081, 6757082,

Kontakt w sprawach dotyczących egzekucji
z nieruchomości i alimentacyjnych
pod nr tel. : 663 004 444

Wpłat w sprawach egzekucyjnych należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w pismach kierowanych do stron lub na konto: PKO BP 40 1020 4274 0000 1302 0002 6153 (w tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy oraz dane wpłacającego/strony postępowania)

NIP:569-129-37-79

Adresy na platformie EPUAP:

/KS_Wojciech_Kowalik/ezbiegi
/KS_Wojciech_Kowalik/domyslna

KOMORNIK SĄDOWY
Wojciech Antoni Kowalik
przemysl1.wkowalik@komornik.pl

ASESOR KOMORNICZY
Błażej Domagalski
przemysl1.asesor@komornik.pl

Stosownie do art. 8 ust.9 ustawy o komornikach sądowych
z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U.2020.121) informujemy, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez
Wojciecha Antoniego Kowalika komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu spraw z wyboru w okresie
od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik niniejszym informuje, że funkcję
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.
Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej: m.ryzop@dpag.plWyświetl większą mapę